Zer emaitza espero ditugun

  1. Nekazaritzako eta elikagaigintzako azpiproduktuei etekina ateratzeko aukera nagusien (bigosa eta pentzuak) bideragarritasunari eragiten dioten gako faktore nagusiak (balorizazio-mota bakoitzeko gutxienez bost), ekonomikoak zein tekniko eta ingurumenekoak.
  2. Etekina ateratzeko aukera bakoitzaren bideragarritasunarieragiten dioten faktoreen haztatze-indizea (bat faktore bakoitzeko) kalkulatzea, haietako bakoitzaren kasuan aukeren bideragarritasunaren mugek dioten muga-balioak finkatzeko.    
  3. EAEn sortzen diren azpiproduktuen sorkuntzari buruzko informazioa bateratzea eta eguneratzea, hartara enpresa ekoizleen zein Administrazioaren eskura egon dadin.    
  4. IGS formatuko gutxienez hiru mapa, balorizazio-aukera bakoitzari lotutako bideragarritasun-faktore guztiei buruzko informazio kuantitatiboa jasoko dutenak, azpiproduktu bakoitzari dagokion osagai geografikoarekin batera. Mapa bana azpiproduktuen sektore ekoizle bakoitzeko (landare-hondakinak, okela-hondakinak eta esne-hondakinak).
  5. Plantak ezartzeko aukeren bideragarritasuna analizateko eta haien kokapena proposatzeko software baliozkotu bat.

    Biogasa-E

« Ekintzak

Parte-hartzaileak

AztiGeogramaLKSIhobe